CennikCennik psychoterapii
Konsultacja indywidualna
100 zł 50 minut
Sesja indywidualna
100 zł 50 minut
Poradnictwo psychologiczne
100 zł 50 minut
Sesja terapii małżeńskiej
150 zł 80 minut
(sesje odbywają się raz na dwa
tygodnie)Powrót