O nasPsychoterapia Skawina jest prywatnym ośrodkiem. Tworzą go psychoterapeuci przyjmujący w swojej pracy zarówno założenia teoretyczne psychodynamicznego podejścia w psychoterapii, jak i metodę terapii psychodynamicznej wypracowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Członkowie zespołu Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego współtworzą standardy profesjonalnej psychoterapii, realizując programy szkoleniowe według kryteriów przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Oferujemy indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży, pomoc psychologiczną a także terapię małżeństw.
Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.


Powrót